کلیدهای حفاظت موتور یا همان کلیدهای حرارتی زیمنس برای خاموش و روشن کردن الکترو موتورهای سه فاز کاربرد داشته و قابلیت قطع زیر بار را دارند.

این کلیدها در اصطلاح تخصصی به  (Motor Protection Cirucuit Breaker) MPCB شناخته می‌شوند.

این کلیدها نقش محافظت در برابر اختلاف جریان را ایفا می‌کند و عملکردی شبیه به بی‌متال دارند ولی با این تفاوت که کلیدهای حرارتی مستقیما الکترو موتور با از طریق قطع کردن سه فاز مدار قدرت قطع می‌کند اما کلید حرارتی  هم از جریان حرارتی  و هم از جریان مغناطیسی محافظت می‌کند.

شاید ندانید که جریان حرارتی  و جریان مغناطیسی چیست. در زیر به شرح مختصری از این دو جریان می‌ردازیم:

اگر یک الکترو موتور در اثر بار اضافه جریانش بالا  برود و داغ کند می‌گوییم جریان حرارتی بالا رفته است و اگر الکترو موتور در اثر اتصال کوتاه داغ کند می‌گوییم جریان مغناطیسی بالا رفته است.

از قابلیت های مهم  کلید حرارتی می‌توان به قابلیت قطع و وصل زیر بار و قابلیت تنظیم دقیق آمپر در یک رنج و عدم نیاز به کنتاکتور جهت قطع مستقیم الکتروموتور اشاره کرد.

همچنین کلیدهای حرارتی دارای کلید تست جهت سالم بودن کلید، شستی قطع  و وصل برای کنترل دستی  و سه فاز قدرت برای ورودی برق و خروجی آن به الکتروموتور می‌باشند.

همچنین دارای درجه تنظیم  جریان(مانند بی‌متال) می‌باشند که جریان ترجیحا باید 10 درصد بالاتر از جریان نامی الکترو مورتو تنظیم شود.

با توجه به مشخصات و قابلیت های مذکور می‌توان کلیدهای حرارتی را بعنوان بهترین محافظ موتور شناخت.

قیمت کلید حرارتی زیمنس

با توجه به نوسان  کلید حرارتی زیمنس برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان مربوطه در این قسمت ارتباط داشته باشید و یا جهت دسترسی به اطلاعات فنی کالای درخواستی به قسمت فروشگاه پی ال سی زیمنس در منوی بالای صفحه مراجعه نمایید.

کد محصولتوضیحاتقیمتدریافت فایل PDF
3RV2021-0GA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/63-0/45 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-0HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/8-0/55 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-0JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1-0/7 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-0KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1/25-0/9 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1/6-1/1 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 2-1/4 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1CA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 2/5-1/8 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 3/2-2/2 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 4-2/8 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 5-3/5 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1GA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 6/3-4/5 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 8-5/5 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 10-7 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 12-9 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 16-10 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 16-13 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4CA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 25-18 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 32-27 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-34 و قدرت قطع 20 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 28-23 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4NA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 36-30 و قدرت قطع 20 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4PA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1/16-0/11 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/2-04 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/25-0/18 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0CA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/32-0/22 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1/16-0/11 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/4-0/28 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/5-0/35 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0GA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/63-0/45 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/8-0/55 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/1-0/7 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1/25-0/9 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1/6-1/1 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 2-1/4 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1CA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 2/5-1/8 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 3/2-2/2 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 4-2/8 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 5-3/5 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1GA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 6/3-4/5 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 8-5/5 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 10-7 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 12-9 و قدرت قطع 100 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-4AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 16-10 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 20-14 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 25-18 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 32-22 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 65-54 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 73-62 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4PA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 36-28 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4RA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 80-70 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4SA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 14-9/5 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4TA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 17-12 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4UA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-32 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4VA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 45-35 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4WA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 52-42 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2032-4XA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 59-49 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 20-14 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 25-18 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 32-22 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددربافت فایل
3RV2031-4JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 65-54 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 73-62 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4PA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 36-28 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4RA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 80-70 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4SA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 14-9/5 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4TA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 17-12 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4UA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-32 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4VA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 45-35 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4WA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 52-42 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4XA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 59-49 و قدرت قطع 55 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4BB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 20-14 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4DB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 25-18 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4EB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 32-22 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4JB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 65-54 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4PB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 36-28 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4SB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 14-9/5 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4TB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 17-12 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-40B10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-32 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4VB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 45-35 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4WB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 52-42 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4XB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 59-49 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-28 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 50-36 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 63-45 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 75-57 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4MA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 100-80 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4RA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 84-65 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4YA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 93-75 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2041-4FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-28 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2041-4HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 50-36 و قدرت قطع 55 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2041-4JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 63-45 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2041-4KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 75-57 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2041-4MA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 75-57 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2041-4RA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 84-65 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2041-4YA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 93-75 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4FB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-28 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4HB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-28 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4JB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 63-45 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4KB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 75-57 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4MB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 100-80 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2042-4RB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 84-65 و قدرت قطع 65 کیلو آمپر کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-0GA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/63-0/45 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-0HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/8-0/55 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-0JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1-0/7 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1/25-0/97 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1/6-1/1 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 2-1/4 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1CA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 2/5-1/8 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 3/2-2/2 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 4-2/8 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 5-3/5کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1GA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 6/3-4/5 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 8-5/5 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 10-7 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-1KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 12/5-9 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 16-11 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 20-14 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4CA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 22-17 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2021-4DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 25-20 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/16-0/11 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/2-0/14 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0CA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/25-0/18 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/4-0/28 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/5-0/35 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0GA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/63-0/45 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 0/8-0/55 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1-0/7 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-0KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1/25-0/9 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 1/6-1/1 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 5/2-1/4 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1CA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 2/5-1/8 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 3/2-2/2 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 4-2/8 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 5-3/5 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1GA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 6/3-4/5 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 8-5/5 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 10-7 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2011-1KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 12-9 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 16-11 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 20-14 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 25-18 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV2031-4EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 32-22 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1031-4FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-28 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1031-4GA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 45-36 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1031-4HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 50-40 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1031-4AB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 16-11 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1031-4BB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 20-14 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1031-4DB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 25-18 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1031-4EB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 32-22 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1031-4FB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-28 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1031-4GB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 45-36 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1031-4HB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 50-40 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1041-4FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-28 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1041-4HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 50-36 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1041-4JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 63-45 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1041-4KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 75-57 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1041-4LA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 90-70 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1041-4MA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 100-80 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4AA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 16-11 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4BA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 20-14 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4DA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 25-18 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4EA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 32-22 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4FA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-28 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4HA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 50-36 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4JA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 63-45 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4KA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 75-57 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4LA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 90-70 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4MA10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 100-80 کلاس 10لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4FB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 40-28 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4HB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 50-36 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4JB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 63-45 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4KB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 75-57 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4LB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 90-70 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
3RV1042-4MB10کلید حفاظت موتور (حرارتی) زیمنس با رنج آمپر 100-80 کلاس 20لطفا تماس بگیریددریافت فایل
فیوز مینیاتوری زیمنس
کلید هوایی زیمنس
keyboard_arrow_up