بوبین کنتاکتور

بوبین کنتاکتور چیست؟

بوبین کنتاکتور چیست؟ بوبین کنتاکتور چه وظیفه ای دارد؟ دلایل خرابی بوبین کنتاکتور چیست؟ بوبین به عنوان ساده ترین تجهیز در صنعت برق با نام های دیگر سیم پیچ یا سلف در بازار شناخته می شود. جنس بوبین مس بوده و به دور يک هسته به شکل منظم پیچیده می شود. روش پیچش سیم به دور هسته دایره وار یا استوانه بوده و می توان با توجه به نیاز يک دور یا به شکل سیم پیچ پیچیده شود. الکترو مغناطیس بخش اصلی در کنتاکتور ها بوده كه بدون آن نمی توانند عملکرد ارائه کنند.

شما می توانید برای خرید کنتاکتور زیمنس از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در همین صفحه با ما تماس بگیرید و کلیه جزئیات مثل روند پرداخت، خرید و ارسال محصولات را از کارشناسان مربوطه دریافت نمایید. پارس اتوماسیون توانا با فروش انواع کنتاکتور زیمنس توانسته رضایت افراد را به دست آورد و با کیفیت عالی و قیمت رقابتی که ارائه می کند در صدر مناسب ترین های این عرصه قرار بگیرد.

بوبین کنتاکتور یا سیم پیچ كه با نام سلف هم شناخته می شود، یکی از ساده ترین اجزای تجهیزات الکتریکی در برق صنعتی است. بوبین کنتاکتور از اصلی ترین قطعات کنتاکتور بوده كه کیفیت و روش كار مناسب آن می تواند تا حد زیادی تعیین کننده کیفیت كار کنتاکتورباشد بوبین از دو عنصر مجزا، يک هسته و يک هادی تشکیل می شود.

در واقع می توان گفت سیم طویلی كه به صورت منظم و به شکل مارپیچ منظمی دور هسته پیچیده شده است، قسمت هادی را تشکیل می دهد. قسمت های بوبین کنتاکتور به طور معمولً از سیم مسی ساخته شده و به دور هسته پیچیده شده است نوع چرخش و پیچیده شدن هادی می تواند به شکل دایره ای و یا استوانه ای باشد.

وقتی هادی يک بار به دور هسته پیچیده می شود به آن يک دور می گویند و وقتی سیم یا همان هادی چندین بار پیچیده شود، به آن سیم پیچ می گویند. نقش سیم پیچ القا كردن جریان به يک مدار الکتریکی است. القا كردن یه خاصیت الکتریکی بوده كه برای سیم پیچ های الکترومغناطیسی مخالف جریان مدار می باشد.

متداول ترین كاربرد سیم پیچ الکترومغناطیسی به عنوان سلف بوده كه انرژی را در میدان مغناطیسی خود ذخیره می کند. سلف به عنوان يک قطعه الکتریکی منفعل در نظر گرفته می شود، چون هیچ كاربردی ندارد و نمی تواند برای جریان انرژی را کنترل کند. سلف با عبور جریان الکتریکی با کمک خود انرژی را مهار می کند. این واکنش ناشی از قانون القایی فارادی می باشد. در این قانون ذکر شده كه:

” نیروی الکتریکی القا شده یا EMF در يک مدار بسته برابر با سرعت زمان تغییر شار مغناطیسی در مدار است”.

سیم پیچ های الکترومغناطیسی برای داشتن عملکرد در يک مدار باید دارای ترمینال های متصل به سیم مدار باشند. ترمینال ها همینطور به عنوان سیم پیچ شناخته می شوند. این ترمینال ها به طور معمولً به شکل وارنیش یا عایق به شکل نوار، پیچیده می شوند. وقتی از هر دو طرف يک بوبین کنتاکتور استفاده شود، سیم پیچ نامیده می شود.

بوبین کنتاکتور چگونه عمل می کند؟

کنتاکتور از اجزای اصلی مختلفی از جمله بوبین کنتاکتور ، تیغه های قدرت و فرمان، رله حرارتی و غیره ساخته شده كه هر کدام ویژگی ها و وظایف خاص خود را دارند. بوبین کنتاکتور از اصلی ترین قطعات کنتاکتور بوده كه کیفیت و روش كار مناسب آن می تواند تا حد زیادی تعیین کننده کیفیت كار کنتاکتور باشد.

کنتاکتور یکی از انواع پركاربرد کلید های قدرت بوده كه برای قطع و وصل جریان های بسیار زیاد در مدار های قدرت، توزیع و فوق توزیع مورد استفاده قرار می گیرد. مزیت کمک گرفتن از کنتاکتور طول عمر بالا و سرعت کلید زنی آن است از سوی دیگر کنتاکتور با کمک يک جریان کوچک جریان بزرگتری را در مدارهای قدرت کنترل می کند.

برای درک بهتر روش عملکرد سلف ها می توانیم یک نمونه فرضی از یک مدار الکتریکی داشته باشیم که لامپ رشته ای به صورت موازی به یک سلف متصل شده و جریان در حال عبور از سوئیچ است.

وقتی سوئیچ روشن می شود، از نظر تئوری سیم پیچ به عنوان یک اتصال کوتاه عمل می کند و بدین طریق از انتشار نور لامپ جلوگیری می کند، زیرا سیم پیچ مقاومت الکتریکی کمتری دارد. در واقعیت، لامپ در ابتدا روشن خواهد بود و کم کم شدت نور را کمتر خواهد کرد. به هنگام خاموش بودن سوئیچ هم، همین اثر نشان داده خواهد شد.

این اتفاق به دلیل اثر القایی رخ می دهد. وقتی جریان از طریق سیم پیچ تغذیه می شود، یک میدان مغناطیسی تولید می کند که جریان دیگری را در جهت مخالف تولید می کند، که سعی خواهد کرد جریان را از طریق سیم پیچ متوقف کند. اگرچه، وقتی میدان مغناطیسی برقرار شود، جریان فعلی به حالت عادی بر می گردد.

در واقع از منظر دیگر، اگر جهت و جریان داشتن جریان انرژی متوقف شود، میدان مغناطیسی به منظور حفظ آن، جریان الکتریکی را از طریق سیم پیچ تولید می کند. در نتیجه نمی توان میدان مغناطیسی را پایدار نگه داشت و از بین خواهد رفت و لامپ تنها برای مدت زمان کمی روشن می شود.

نمونه فرضی از يک مدار الکتریکی

برای درک بهتر روش عملکرد بوبین کنتاکتور ها می توانیم يک نمونه فرضی از يک مدار الکتریکی داشته باشیم كه لامپ رشته ای به شکل موازی به يک سلف متصل شده و جریان در حال عبور از سوئیچ می باشد.

وقتی سوئیچ روشن می شود، از لحاظ تئوری سیم پیچ به عنوان يک اتصال کوتاه عمل می کند و به این طریق از انتشار نور لامپ جلوگیری می کند، چون سیم پیچ مقاومت الکتریکی کمتری دارد. در واقعیت، لامپ در ابتدا روشن خواهد بود و کم کم شدت نور را کمتر خواهد كرد. به زمان خاموش بودن سوئیچ هم، همین اثر نشان داده خواهد شد.

این اتفاق به علت اثر القایی رخ می دهد. وقتی جریان با کمک سیم پیچ تغذیه می شود، يک میدان مغناطیسی تولید می کند كه جریان دیگری را در راستای مخالف تولید می کند، كه سعی خواهد كرد جریان را با کمک سیم پیچ متوقف کند. اگرچه، وقتی میدان مغناطیسی برقرار شود، جریان فعلی به حالت عادی بر می شود.

یعنی در صورتی كه برای و جریان داشتن جریان انرژی متوقف شود، میدان مغناطیسی به منظور حفظ آن، جریان الکتریکی را با کمک سیم پیچ تولید می کند. در آخر نمی توان میدان مغناطیسی را پایدار نگه داشت و از بین خواهد رفت و لامپ تنها برای مدت زمان کمی روشن می شود.

چرا اندازه سیم پیچ / تعداد دورها بر قدرت میدان مغناطیسی تأثیر می گذارد؟

اگر بخواهم به تفصیل توضیح دهیم، جواب قسمت اول این سؤال می تواند مدتی طولانی شود، اما اصول آن را توضیح می دهیم. اگر قطعه ای از سیم مستقیم را برداریم و آن را به باتری وصل کنیم، جریان از طریق آن جریان پیدا می کند و یک میدان مغناطیسی تولید می کند. قدرت میدان مغناطیسی ایجاد شده می تواند زمانی محاسبه شود که میزان جریان و طول سیم را بدانیم. یعنی می توانیم وانمود کنیم که آهنربای مستقیمی داریم.

وقتی سیم به دور هسته پیچیده می شود، جهت خطوط میدان تغییر شکل پیدا می کند و نوع آن را در اندازه کوچک تر متمرکز می کند. بهتر است بگوییم که یک دور تقریباً به طول 5 سانتی متر است. بسته به ضخامت سیم، ممکن است چندین متر سیم پیچ در یک ردیف لایه روی یک هسته که طول آن تنها چند سانتی متر است، وجود داشته باشد. بنابراین هر چرخش یا هر دور باعث می شود نیروی میدان مغناطیسی به ارزش 5 سانتی متر سیم مستقیم افزایش پیدا کند.

اگر لایه های بیشتری را در بالای قسمت اول اضافه کنید و باعث افزایش قدرت بیشتر میدان مغناطیسی می گردد. از نظر فنی این افزایش قدرت را چگالی شار مغناطیسی می نامند. با این وجود وقتی جریان را به سیم پیچ داده اید، می توانید به منظور اشباع هسته، دورها را به یک نقطه خاص اضافه کنید، که به این معنا است که میدان مغناطیسی دیگر نمی تواند بالا رفته و تراکم شار مغناطیسی کل به حد صفر می رسد. معادله اصلی برای محاسبه قدرت یک میدان مغناطیسی برابر است با:

ɸ = N * I

ɸ به معنای قدرت میدان مغناطسی، N تعداد دور سیم پیچ و I میزان جریان عبوری از سیم پیچ می باشند.

 


کنتاکتور زیمنس یکی از اجزای مهمی است که باید فقط از مراکز معتبر خریداری شود تا بتواند از نظر کیفیت، رضایت شما عزیزان را جلب کند. برای خرید کنتاکتور پیشنهاد می کنیم همین حالا با اتوماسیون صنعتی زیمنس 02136610801 تماس بگیرید و درخواست خود را ثبت کنید، همچنین مشاوره خرید نیز از سوی کارشناسان این امر به شما ارائه می گردد. 


 

انواع بوبین کنتاکتور

بوبین کنتاکتور ها را می توان با توجه به فرکانس جریان آن ها و متناسب با كاربردشان دسته بندی كرد:

 • بوبین کنتاکتور جریان مستقیم یا DC یا الکترومغناطیس ها با يک جریان مستقیم ثابت كه در سیم پیچ های خود كار می کنند.
 • فرکانس های صوتی یا بوبین کنتاکتور های AF، سلف یا ترانسفورماتور با جریان متناوب در محدوده فرکانس صوتی، كه کمتر از 20 کیلوهرتز كار می کنند.
 • فرکانس های رادیویی یا سیم کشی های رادیویی، سلف یا ترانسفورماتور با جریان متناوب در محدوده فرکانس رادیویی، بالاتر از 20 کیلوهرتز كار می کنند.

مشخصات بوبین کنتاکتور

کنتاکتور ها به لحاظ جریان دارای دو قسمت جدا از هم می باشند. جریان قسمت بار که جریان تغذیه بار را عبور می دهد؛ و جریان قسمت تحریک کویل که جریان تحریک بوبین کنتاکتور اشنایدر را جهت مغناطیسی شدن آن عبور می دهد. قاعدتاً جریان بار، وابسته به ولتاژ شبکه و ولتاژ مورد نیاز بار است.

از لحاظ جریان بار، کنتاکتورهای اشنایدر الکتریک که عمدتاً به صورت سه فاز هستند، تا 800 آمپر ساخته می شوند و جریان کویل به اندازه کنتاکتور وابسته است. در حالتی که کنتاکتور های جریان بالا مانند 800 آمپر مصرف شوند، جریان کویل یا تحریک هم یک جریان قابل ملاحظه خواهد بود.

کنتاکتور زیمنس

اتوماسیون صنعتی زیمنس نماینده زیمنس با بیش از یک دهه سابقه کاری درخشان در زمینه اتوماسیون صنعتی ، برق فشار ضعیف ، ابزار دقیق و کلیه تجهیزات برق صنعتی با دارا بودن کادر فنی مجرب آمادگی خود را جهت تامین تجهیزات برق صنعتی ، تعمیر سافت استارتر ، تعمیر درایو ، تعمیر پنل ، تعمیر انواع پی ال سی ها ، نصب و راه اندازی تجهیزات برق صنعتی ، اجرای پروژه های برق صنعتی اعلام می کند. اتوماسیون صنعتی زیمنس نماینده فروش برند معتبر زیمنس می باشد.

زیمنس یک برند آلمانی می باشد که تنوع بسیار زیادی در محصولات برق صنعتی دارد.

محصولات زیمنس را می توان اینگونه نام برد:

سافت استارتر زیمنس ، کنترل دور موتور (اینورتر یا درایو) زیمنس ، کلید هوایی زیمنس ، کلید اتوماتیک زیمنس ، کنتاکتور زیمنس ، کلید مینیاتوری زیمنس ، کلید حرارتی زیمنس ، بی متال زیمنس ، شاسی فرمان سیگنال و امرجنسی زیمنس ، جوی استیک زیمنس ، پی ال سی یا هوش مصنوعی زیمنس ، صفحه نمایش زیمنس ، سرو موتور و سرو درایو زیمنس ، سنسور زیمنس ، میکرو سوئیچ وپرشر سوئیچ زیمنس ، رله شیشه ای و رله حفاظتی زیمنس ، کاتالوگ زیمنس ، خازن و رگلاتور زیمنس ، پاور میتر زیمنس و تایمر زیمنس

کنتاکتور یک ابزار برای قطع و وصل کردن وسیله های برقی می باشد که میتوان آنرا کلید مغناطیسی هم نامید. کنتاکتورها کلید های وابسته به فرمان هستند که عمل قطع و وصل کنتاکتهای آنها از طریق مدار فرمان انجام می شود و در اندازه ها و ولتاژهای مختلف می باشد که از کنتاکتور 1 آمپر تا 1000 موجود هستند که ابعاد بسیار بزرگ و وزن بسیار بالایی و سنگینی دارند.

عملکرد کنتاکتور ها بر اساس روابط فیزیکی می باشد. هسته کنتاکتور در لحظاتی که نیروی کششی بیشتر از نیروی مقاوم فنر کنتاکتور شود، جذب می شود و هر وقت نیروی مقاوم غیر کنتاکتور بیشتر از نیروی کششی شود. هسته متحرک به محل اول خود باز می شود. قدرت کنتاکتورهای AC نسبت به کنتاکتور های DC به دلیل میدان مغناطیسی ایجاد شده و در اثر ولتاژ 220 ولت بیشتر می باشد.

روش انتخاب کنتاکتور مناسب

نکته مهم در انتخاب کنتاکتور، میزان توان، جریان مورد نیاز می باشد. همچنین باید به سیگنال بوبین توجه شود که قرار است با چه ولتاژی بوبین را تحریک کرده و باعث اتصال کنتاکت شود. انتخاب این موارد نیاز به محاسبات و دانش مهندسی و همچنین تجربه دارد.

برای انتخاب ابتدا باید مصرف کننده مشخص شود. اگر مصرف کننده سلفی باشد مانند موتور باید جریان کنتاکتور با توجه به جریان راه اندازی موتور انتخاب شود. در راه اندازی تک ضرب معمولا جریان راه اندازی تا 50 درصد جریان نامی موتور بالا می رود. اما در راه اندازی ستاره مثلث که برای کنترل جریان راه اندازی هجومی کاربرد دارد، جریان انتخابی نسبت به تک ضرب کمتر خواهد بود.

میزان تاثیر گذاری تعداد دور سیم پیچ ها

میزان طول سیم پیچیده شده و میزان جریان دو عامل تعیین کننده قدرت میدان مغناطیسی می باشند. از لحاظ فنی این افزایش قدرت را چگالی شار مغناطیسی می نامند. مثلا در نظر بگیرید كه يک دور سیم به طول 5CM به دور هسته پیچیده شده می باشد. نابراین هر چرخش یا هر دور موجب می شود نیروی میدان مغناطیسی به ارزش 5 سانتی متر سیم مستقیم بالا برود. در آخر هر چقدر تعداد دور های سیم افزایش پیدا کند، قدرت مغناطیسی هم به مرتب افزایش پیدا می کند.

شما می توانید با بهترین قیمت، کنتاکتور اصل را از اتوماسیون صنعتی زیمنس خریداری کنید.

روش تست بوبین کنتاکتور

برای تست ابتدا ولتاژ مورد نیاز بوبین را فعال کنید. در بعضی از کنتاکتورها زمان فعال شدن صدای کلیک می دهند. در بعضی مدل های دیگر نوعی نشانگر کنتاکتور وجود دارد كه با تحریک شدن جابجا می شود. در صورتی كه در این مرحله تست مشکلی پیدا نشد. بوبین آسیب دیده و باید آن را تعویض کنید. فراموش نکنید كه در شروع كار برای محافظت از خودتان باید کنتاکتور از مدار خارج شود و به طور معمول برای این كار سیم های ورودی و خروجی کنتاکتور را بعد از علامت گذار و شماره گذاری باز و از مدار خارج کنید.

علت سوختن بوبین در کنتاکتورها

 1. بیشتر از حد گرم شدن کنتاکت ها
 2. اتصال حلقه در بوبین
 3. ایجاد فاصله هوایی
 4. باز نشدن کنتاکت کمکی مقاومت پیش گذاری
 5. اتصال مداوم و طولانی بوبین

علت سوختن بوبین کنتاکتور و راه های رفع آن

علت های سوختن بوبین را می توان موارد متعددی عنوان کرد که از بین آن ها می شود به تعدادی در موارد زیر اشاره نمود و با در نظر گرفتن این موارد عنوان شده، مانع از سوختن این دستگاه شد، همچنین با توجه به این نقص های به وجود آمده و مطرح شده امکان ارائه ی راه حل رفع آن هم به وجود خواهد آمد.

7 علت مهم که باعث سوختن بوبین می شوند عبارتند از :

 1. وصل بودن بوبین کنتاکتور در ساعات طولانی
 2. گرم شدن بیش از حد کنتاکت های بوبین
 3. عدم استفاده از ولتاژ استاندارد
 4. وجود فاصله ی هوایی
 5. اتصال حلقه در بوبین کنتاکتور
 6. باز نشدن کنتاکت کمکی مقاومت پیش گذار
 7. اتصالی داشتن مقاومت پیش گذار

گرم شدن بیش از حد کنتاکت های بوبین

به هر اندازه که مدت زمان عبور کردن جریان از داخل بوبین بیش تر شود، به همان اندازه هم گرم شدن بیش تر کنتاکت های بوبین را نتیجه می دهد. همین گرم شدن بیش از حد، باعث سوختن بوبین خواهد شد.

وصل بودن بوبین کنتاکتور در ساعات طولانی

اگر برای مدت زمانی طولانی بوبین کنتاکتور وصل باشد، موارد زیر را باعث خواهد شد و می تواند به عنوان علت سوختن بوبین کنتاکتور به حساب بیاید:

 • بالا رفتن مصرف انرژی
 • به وجود آمدن حرارت
 • کم شدن عمر مفید بوبین
 • ایجاد لرزش و مستهلک شدن قسمت های مکانیکی
 • قطع و وصل شدن های کوتاه در زمان افت ولتاژهای لحظه ای

بنابراین با استفاده نمودن بهینه از این تجهیزات می توان با افزایش دادن عمر مفیدشان تا حد قابل توجهی در هزینه ها صرفه جویی نمود.

وجود فاصله هوایی

یک علت سوختن این وسیله میتواند بسته نشدن مدار هسته و وجود فاصله هوایی باشد. که براحتی با کنترل نمودن و همچنین تمیزکردن مسیر حرکت هسته و سطح قطب ها میتوان مانع از بوجود آمدن آن شد. بنزین یا تری کلر ا تیلن موادی هستند که برای تمیز کردن از آن ها استفاده می شود.

عدم استفاده از ولتاژ استاندارد

باید بدانید که در صورتی که تغذیه بوبین کنتاکتور با کمک ولتاژ نامی خودش صورت گیرد، این علت از علتهای سوختن بوبین کنتاکتور به وجود نخواهد آمد.

همه بوبین های کنتاکتور برای این که بتوانند کارکردی درست و مناسب داشته باشند باید از ولتاژ مناسب خودشان استفاده نمایند وگرنه یعنی در صورتی که بازه استانداردی که توسط شرکت سازنده برای ولتاژ آن ها در نظر گرفته شده است، رعایت نشود، بوبین یک حرکت لرزشی پیدا خواهد کرد و با ادامه این روند، سوختن بوبین کنتاکتور را شاهد هستیم.

اتصال حلقه در بوبین کنتاکتور

در زمانی که چنین مشکلی به عنوان علت سوختن بوبین در بوبین کنتاکتور وجود داشته باشد باید نسبت به تعمیر کردن و رفع این نقص و یا به طور کامل عوض نمودن بوبین اقدام شود.

اتصالی داشتن مقاومت پیش گذار

گاهی اتصالی داشتن مقاومت پیش گذار در جریان مستقیم، علت سوختن بوبین کنتاکتور می باشد، و برای رفع این مشکل تعویض مقاومت پیش گذار راه حل مناسبی است.

باز نشدن کنتاکت کمکی مقاومت پیش گذار

باز نشدن کنتاکت کمکی مقاومت پیش گذار در کنتاکتور در جریان مستقیم، دیگر علت سوختن بوبین کنتاکتور به حساب می آید و برای رفع این نقیصه باید در رابطه با کنتاکت کمکی، یا اقدامات کنترلی انجام گیرد و یا نسبت به تعمیر کردن و یا عوض نمودن آن اقدام شود.

نمایندگی زیمنس پارس اتوماسیون توانا ، با فروش انواع کنتاکتور زیمنس توانسته با کیفیت عالی و قیمت رقابتی که ارائه می کند در صدر مناسب ترین های این عرصه قرار بگیرد. شما می توانید برای خرید کنتاکتورهای برند زیمنس از طریق راه های ارتباطی درج شده در همین صفحه با ما در تماس باشید و تمامی جزئیات مثل روند پرداخت، خرید و ارسال محصولات را از کارشناسان مربوطه دریافت کنید.

Siemens کنتاکتور, اتوماسیون صنعتی زیمنس, بوبین چیست, بوبین کنتاکتور ls, بوبین کنتاکتور زیمنس, پارس اتوماسیون, پارس اتوماسیون توانا, تست بوبین کنتاکتور, علت سوختن بوبین کنتاکتور, قیمت بوبین کنتاکتور, قیمت کنتاکتور زیمنس, کنتاکتور Siemens, کنتاکتور برند زیمنس, کنتاکتور زیمنس, کنتاکتور مارک زیمنس, مشخصات بوبین کنتاکتور, نمایندگی زیمنس

Related Posts

2 دیدگاه. Leave new

 • ابلفضل رهایی
  2023-08-07 9:37 ق.ظ

  سلام خسته نباشید. کدام برند کنتاکتور میتونه از نظر مقاومت و ماندگاری یعنی طول عمر مناسب باشه؟ ممنونم

  پاسخ
  • الفباوب
   2023-08-07 10:00 ق.ظ

   سلام دوست عزیز. هم اکنون برندهای زیادی هستند اما کنتاکتور زیمنس تونسته به واسطه کیفیت خوبی که ارائه میده نظر افراد رو جلب کنه.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up