فیوز مینیاتوری زیمنس یا همان کلید مینیاتوری کلیدهایی هستند که در مقابل تحمل جریان اولیه و اضافه بار حساس بوده و سریعا مدار را قطع می‌کنند.

بر روی این نوع کلید ها دو نوع حریان نوشته شده است :

یکی جریان نامی که حداکثر جریان قابل حمل  کلید می‌باشد و اگر جریانی بیش از این جریان از آن عبور کند، کلید مدار را قطع می‌کند.

و یک جریان بزرگ در یک کادر نوشته شده است مانند 600 یا 10000 که به جریان لحظه ای شناخته می‌شود و به جریانی گفته می‌شود که در کمتر از یک ثانیه کلید توان تحمل آن را دارد.

این کلیدها دارای تیپ های مختلفی هستند که در زیر به آن ها اشاره می‌کنیم.

تیپ z: تند کار ترین نوع کلیدهای مینیاتوری می‌باشند.

حسساسیت این نوع کلیدها هم برای جریان نامی و هم برای جریان لحظه ای از بقیه تیپ ها بیشتر است و سرعت قطع بسیار بالایی دارد.

بنابراین این نوع کلیدها برای مدارات الکترونیکی با حساسیت بسیار بالا استفاده می‌شوند.

تیپ B: این نوع کلیدها از جمله کلیدهای تندکار بوده و بعد از تیپ z  سریعترین نوع مینیاتوری و مخصوص روشنایی می‌باشند.

تیپ C: این کلید ها برای راه اندازی موتورهایی که در جریان راه اندازی بالایی ندارند مانند پمپ های آب خانگی استفاده می‌شوند.

تیپ K: این کلیدها  در مقابل اضافه بار حساسیت بالایی دارند و در مدارات قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین دلیل برای موتورهای زیر بار توصیه می‌شوند.

تیپD : این کلیدها برای موتورهایی که جریان راه اندازی بالایی استفاده می‌شوند و تحمل جریان لحظه ای معادل 10 تا 14 برابر جریان نامی خود را دارند.

همانطور که ملاحظه فرمودید در این مبحث از کلمه کلید مینیاتوری به جای فیوز مینیاتوری در حالی که به طور رایج از فیوز مینیاتوری استفاده می‌شود. این به این دلیل است که فیوز یک تجهیز حفاظتی یک بار مصرف می‌گویند که ذوب می‌شود اما مینیاتوری یک بار مصرف نمی‌باشد و باید به آن کلید گفته شود.

قیمت فیوز مینیاتوری زیمنس

با توجه به نوسان  فیوز مینیاتوری زیمنس برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان مربوطه در این قسمت ارتباط داشته باشید و یا جهت دسترسی به اطلاعات فنی کالای درخواستی به قسمت فروشگاه پی ال سی زیمنس در منوی بالای صفحه مراجعه نمایید.

کد محصولتوضیحاتقیمتدریافت فایل PDF
5SL6102-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 2 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6104-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 4 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6106-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 6 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6100-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 10 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6116-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 16 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6120-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 20 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6125-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 25 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6132-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 32 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6140-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 40 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6150-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 50 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6163-7RCفیوز مینیاتوری تک پل 63 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6202-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 2 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6204-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 4 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6206-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 6 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6210-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 10 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6216-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 16 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6220-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 20 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6225-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6232-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 32 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6240-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 40 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6250-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 50 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6263-7RC/6RCفیوز مینیاتوری دو پل 63 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6302-7RCفیوز مینیاتوری سه پل 2 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6304-7RCفیوز مینیاتوری سه پل 4 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6306-7RCفیوز مینیاتوری سه پل 6 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6310-7RCفیوز مینیاتوری سه پل 10 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6316-7RCفیوز مینیاتوری سه پل 16 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6320-7RCفیوز مینیاتوری سه پل 20 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6325-7RCفیوز مینیاتوری سه پل 25 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6332-7RCفیوز مینیاتوری سه پل 32 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6340-7RCفیوز مینیاتوری سه پل 40 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6350-7RCفیوز مینیاتوری سه پل50 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6363-7RCفیوز مینیاتوری سه پل 63 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددربافت فایل
5SL6402-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 2 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6404-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 4 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6406-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 6 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6410-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 10 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6416-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 16 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6420-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 20 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6425-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 25 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6432-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 32 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6440-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 40 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6450-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 50 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
5SL6463-7RCفیوز مینیاتوری چهار پل 63 آمپر با قدرت قطع 7/5 کیلو آمپرلطفا تماس بگیریددریافت فایل
نمایندگی سروو موتور زیمنس
کلید حرارتی زیمنس
keyboard_arrow_up