نحوه نصب کنتاکتور زیمنس

نحوه نصب کنتاکتور

در این مطلب قصد داریم به نحوه نصب کنتاکتور بپردازیم، پارس اتوماسیون توانا فروشگاه بزرگ انواع کنتاکتور زیمنس شما را به خواندن این مطلب دعوت می کند. رله های برق و کنتاکتورها موارد مهم در کمک گرفتن از مدارهای کنترل در كار نصب برق می باشند. ولی رله ها در آمپرهای ضعیف و بیشتر در مدارات کنترل و کنتاکتورها تا رنج هزاران آمپر و بیشتر در مدارات قدرت كاربرد دارند. ن

 


کنتاکتور زیمنس یکی از اجزای مهمی است که باید فقط از مراکز معتبر خریداری شود تا بتواند از نظر کیفیت، رضایت شما عزیزان را جلب کند. برای خرید کنتاکتور پیشنهاد می کنیم همین حالا با اتوماسیون صنعتی زیمنس 02136610801 تماس بگیرید و درخواست خود را ثبت کنید، همچنین مشاوره خرید نیز از سوی کارشناسان این امر به شما ارائه می گردد. 


 

صب کنتاکتور

همه چیز درباره نحوه نصب کنتاکتور

نحوه و روش نصب کنتاکتور

در ادامه و در 8 مرحله نحوه نصب کنتاکتور را بررسی خواهیم كرد:

مرحله 1، انتخاب کنتاکتور

ابتدا لازمست تا کنتاکتور مناسب را با توجه به 3 پارامتر زیر انتخاب کنیم:

 1. ولتاژ موجود برای تحریک بوبین کنتاکتور
 2. جریان مورد نیاز بار كه در خروجی کنتاکتور وصل می شود
 3. ولتاژ مورد نیاز كه به کنتاکت ها وصل می شود

مرحله 2، مطالعه راهنمای نصب کنتاکتور

پس از انتخاب کنتاکتور، لازمست تا راهنمای نصب آن را مطالعه و ورودی A1,A2 را برای سیم کشی ولتاژ تحریک بوبین پیدا کنیم. همینطور بعضی کنتاکتورها امکان دارد علاوه بر 3 کنتاکت L1,L2,L3 كه برای اتصال سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد، کنتاکت های اضافی مانند NO یا NC یا هر دو را داشته باشد.

مرحله 3، بررسی کنتاکت کمکی

وجود یا عدم وجود کنتاکت کمکی را بررسی می کنیم. بعضی کنتاکتورها امکان دارد دارای کنتاکت کمکی داشته باشند یا به عنوان يک تجهیز جانبی قابل خریداری باشد. از این کنتاکت می توانیم در مدار فرمان استفاده کنیم.

مرحله 4، آماده سازی

کنتاکتور را روی ریل نصب کنید و سیم های قدرت و تحریک را به کنتاکتور برسانید. سیم ها شماره گذاری کنید تا بعدا عیب یابی تابلو راحت تر باشد. همینطور از قطع بودن برق تابلو مطمئن شوید.

مرحله 5، آماده سازی سیم ها

روکش سیم ها و کابل ها را با ابزار مناسب به اندازه حداکثر 1.5 سانتی متر بردارید. در صورتی كه سیم/کابل انتخاب شده از نوع رشته ای است، به خوبی رشته ها را به هم بتابانید و از عدم وجود رشته آزاد مطمئن شوید. در مرحله آخر لازمست تا با انتخاب سرسیم و ابزار مناسب، سیم ها را سرسیم بزنیم.

مرحله 6، برقراری اتصالات

با يک پیچ گوشتی مناسب، پیچ های ورودی را باز كرده و سیم ها داخل ترمینال گذاشته و پیچ را محکم می کنیم. نکات زیر را مدنظر داشته باشیم:

 • فقط قسمت هادی سیم باید داخل ترمینال باشد و روکش سیم یا روکش سرسیم نباید وارد ترمینال شود.
 • فشار بیشتر از حد به پیچ وارد نکنید. با فشار زیاد امکان دارد پیچ دچار ترک شده یا رزوه مهره خراب شود و در زمان راه اندازی با ضربه های کنتاکتور پیش شل شود و اتصال قطع شود.

توجه: کنتاکتور یه کلید است، پس ورودی و خروجی در آن تعریف نمی شود. پس ترمینال L یا T می تواند ورودی باشد. منتها از آن جایی كه در تابلو به طور معمول ورودی بالا و خروجی پایین است لذا بهتر بوده كه L1,L2,L3 به عنوان ورودی سیم کشی شوند و T1,T2,T3 به بار وصل شود.

مرحله 7، تحریک کنتاکتور

کنتاکتور را با وصل برق ورودی بوبین تحریک می کنیم. در این زمان باید يک صدای “کلیک” شنیده شود. با شنیدن این صدا ولتاژ را قطع می کنیم.

مرحله 8، اتصال خروجی ها

خروجی را همچرا كه مرحله 6 سیم کشی می کنیم و قبل از راه اندازی تابلو اتصالات را مجدد چک می کنیم.

نصب کنتاکتور تک فاز

ذکر این نکته ضروری بوده كه در عمل برای مصرف کننده های تکفاز هم در اکثر مواقع کنتاکتورهای سه فاز می بندند و همانطور كه می دانیم این کنتاکتورها دارای سه ورودی و سه خروجی می باشند. پس برای کمک گرفتن از آنها در اتصال به يک مصرف کننده تک فاز، باید سه ورودی را توسط يک انشعاب به هم وصل کنیم و سپس سیم فاز تکفاز را به یکی از سه پیچ ورودی وارد کرده و نول را هم به ترمینال ورودی نول کنتاکتور وصل می کنیم.

قبل از آموزش نحوه نصب کنتاکتور بد نیست این نکته را یادآور شویم كه باید قبل از کنتاکتور يک فیوز قرار دهیم كه اصل وجود آن به علت حفاظت از کنتاکتور باشد. برای هر کنتاکتوری باید يک مدار فرمان هم نصب كرد؛ كه این مدار فرمان هم می تواند يک کلید فرمان باشد و هم می تواند يک شستی استپ استارت باشد.

کلیدهای فرمان دقیقا مانند کلیدهای تک پل برق می باشند، با این تفاوت كه کلیدهای تک پل در آمپراژ پایین و کلیدهای فرمان در تابلو برق ها بكار می روند. برای نصب کلید فرمان هم کافیست از خروجی فیوز به ورودی آن يک ارتباط برقرار کنیم و خروجی کلید فرمان را به ورودی A1 کنتاکتور وصل کنیم.

به طور معمول شماره 3 را به عنوان ورودی و شماره 4 را به عنوان خروجی کلید فرمان روی آن علامت گذاری می کنند. در انتها برق ورودی را وصل كرده و سپس کلید فرمان را می زنیم و به این صورت به کنتاکتور برق وارد شده و مدار وصل می کنیم. نصب کنتاکتور

نصب کنتاکتور سه فاز

برای نصب کنتاکتور سه فاز هم باید مانند نصب کنتاکتورهای تکفاز عمل كرد. فقط در این حالت، سه فاز ورودی را به ترتیب به سه ورودی کنتاکتور وصل کرده و خروجی های کنتاکتور را به ورودی مصرف کننده سه فازی كه می خواهیم آن را تغذیه کنیم، وصل می کنیم. مدار فرمان در کنتاکتورهای تکفاز و سه فاز مانند هم می باشد.

نحوه نصب کنتاکتور در 8 مرحله

در ادامه و در 8 مرحله نحوه نصب کنتاکتور را بررسی خواهیم کرد:

خرید کنتاکتور مناسب

پیش از هر چیزی لازم است تا کنتاکتور مناسب را با توجه به 3 پارامتر زیر انتخاب کنیم:

 1. ولتاژ موجود برای تحریک بوبین کنتاکتور
 2. ولتاژ مورد نیاز که به کنتاکت ها وصل می شود
 3. جریان مورد نیاز بار که در خروجی کنتاکتور وصل می شود نصب کنتاکتور

مطالعه راهنمای نصب کنتاکتور

حالا لازم است تا راهنمای نصب آن را مطالعه و ورودی A1,A2 را برای سیم کشی ولتاژ تحریک بوبین پیدا کنیم. همینطور کنتاکتورها امکان دارد به غیر از 3 کنتاکت L1,L2,L3 که برای اتصال سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد، کنتاکت های اضافه مانند NO یا NC یا هر دو را داشته باشد.

بررسی کنتاکت کمکی

وجود یا عدم وجود کنتاکت کمکی را بررسی می کنیم. بعضی کنتاکتورها ممکن است دارای کنتاکت کمکی داشته باشند یا به عنوان یک تجهیز جانبی قابل خریداری باشد. از این کنتاکت می توانیم در مدار فرمان استفاده کنیم.

آماده سازی

از قطع بودن برق تابلو مطمئن شوید. کنتاکتور را روی ریل نصب کنید و سیم های قدرت و تحریک را به کنتاکتور برسانید. سیم ها شماره گذاری کنید تا بعدا عیب یابی تابلو راحت تر باشد.  نصب کنتاکتور

آماده سازی سیم ها

روکش سیم ها و کابل ها را با ابزار مناسب به اندازه حداکثر 1.5 سانتی متر بردارید. اگر سیم/کابل انتخاب شده از نوع رشته ای است، به خوبی رشته ها را به هم بتابانید و از عدم وجود رشته آزاد مطمئن شوید. در این مرحله لازم است تا با انتخاب سرسیم و ابزار مناسب، سیم ها را سرسیم بزنیم.

برقراری اتصالات

با یک پیچ گوشتی مناسب، پیچ های ورودی را باز کرده و سیم ها داخل ترمینال گذاشته و پیچ را محکم می کنیم. نکات زیر را مدنظر داشته باشیم:

 • فشار بیش از حد به پیچ وارد نکنید. با فشار زیاد ممکن است پیچ دچار ترک شده یا رزوه مهره معیوب شود و در زمان راه اندازی با ضربه های کنتاکتور پیش شل شود و اتصال قطع شود. نصب کنتاکتور
 • تنها قسمت هادی سیم باید داخل ترمینال باشد و روکش سیم یا روکش سرسیم نباید وارد ترمینال شود

توجه: کنتاکتور یه کلید است، بنابراین ورودی و خروجی در آن تعریف نمی شود. پس ترمینال L یا T می تواند ورودی باشد. منتها از آن جایی که در تابلو معمولا ورودی بالا و خروجی پایین است پس باید L1,L2,L3 به عنوان ورودی سیم کشی شوند و T1,T2,T3 به بار وصل شود. نصب کنتاکتور

تحریک کنتاکتور

کنتاکتور را با وصل برق ورودی بوبین تحریک می کنیم. در این زمان باید یک صدای “کلیک” شنیده شود. با شنیدن صدای کلیک ولتاژ را قطع می کنیم. نصب کنتاکتور

اتصال خروجی ها

خروجی را سیم کشی کرده و پیش از راه اندازی، تابلو اتصالات را مجدد چک می کنیم. نصب کنتاکتور

 

خرید کنتاکتور زیمنس

آیا در حال شروع یک پروژه صنعتی هستید؟ آیا به دنبال یک کنتاکتور با کیفیت و قابل اعتماد هستید؟ ما در نمایندگی زیمنس اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم!

شرکت ما با سال ها تجربه در زمینه فروش کنتاکتورهای صنعتی زیمنس به شما خدمات ارائه می دهد. ما تنها با برندهای معتبر و بهترین کیفیت همکاری می کنیم تا بتوانیم به مشتریانمان کنتاکتورهایی با عملکرد بالا و دوام بیشتری ارائه دهیم.

کنتاکتور زیمنس از جمله ویژگی های زیر برخوردارند:

 • عملکرد قوی: کنتاکتور زیمنس با قابلیت تحمل بارهای سنگین و عملکرد پایدار در شرایط سخت تولید شده اند. اطمینان حاصل کنید که کنتاکتور زیمنس در هر نوع شرایط صنعتی به خوبی عمل خواهند کرد. نصب کنتاکتور
 • قابلیت استفاده آسان: کنتاکتور زیمنس با طراحی ساده و استفاده آسان برای کاربران تولید شده اند. شما به راحتی می توانید آنها را نصب و بهره برداری کنید.
 • دوام بالا: ما تضمین می کنیم که کنتاکتور زیمنس دارای عمر طولانی و دوام بالایی هستند. شما می توانید بر روی آنها برای سال ها اعتماد کنید.
 • پشتیبانی فنی: همواره در خدمت شما هستیم. اگر هر گونه سوال یا مشکلی در مورد کنتاکتور زیمنس داشتید، تیم پشتیبانی ما همواره آماده پاسخگویی به شماست.

 

در این آموزش نحوه نصب کنتاکتور را بررسی كردیم. از شما درخواست داریم كه با درج نظرات خود ما در تکمیل كردن این آموزش یاری کنید. اگر به دنبال کنتاکتوری هستید که عملکرد عالی، قابلیت استفاده آسان و دوام بالایی داشته باشد، با ما تماس بگیرید. ما به شما بهترین راهکارها را ارائه خواهیم داد تا به بهترین شکل ممکن پروژه خود را تکمیل کنید. نصب کنتاکتور

Siemens کنتاکتور, آموزش نصب کنتاکتور, اتوماسیون صنعتی زیمنس, پارس اتوماسیون, پارس اتوماسیون توانا, روش نصب کنتاکتور, قیمت کنتاکتور زیمنس, کنتاکتور Siemens, کنتاکتور برند زیمنس, کنتاکتور زیمنس, کنتاکتور مارک زیمنس, نحوه نصب کنتاکتور, نحوه نصب کنتاکتور زیمنس, نصب کنتاکتور, نصب کنتاکتور زیمنس, نمایندگی زیمنس

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up